Systém pro distribuci energií

Nemocniční informační a provozní portál

AlbisTech

nest of energetics

schema-grid_2

neo_logo

komplexní systém pro distributory energií

 

BLOKOVÉ SCHÉMA

Sběr dat a ovládání spínacích prvků - za pomoci speciálních komunikačních zařízení různých typů NEO zajišťuje kontinuální sběr z různých typů měřidel. Nejčastěji je použit datový koncentrátor vybavený dvěma porty RS 485, které zprostředkovávají komunikaci na průmyslové sběrnici MODBUS. Lze je použít i pro komunikaci prostřednictvím proprietárních protokolů výrobců elektroměrů. Kromě datových koncentrátorů umožňuje NEO používat i speciální zařízení od ostatních dodavatelů. (Typicky datové modemy, radiové komunikátory jako je technologie SIGFOX nebo LORA, zařízení pro prodloužení TCP/IP pomocí datové komunikace - 2N Smartcom a podobně).

  1. Přenos dat - pro vlastní zajištění komunikace používá NEO standardně GSM datové sítě. Jako poměrně novou podporuje NEO i technologii používanou pro Internet věcí (IOT), kterou T-mobile implementuje pod názvem SIGFOX. Zároveň je ve zkušebním provozu i komunikace založená na technologii LoRA provozovaná Českými Radiokomunikacemi.radiokomunikacemi.
  2. Uzlová komunikační jednotka - komunikační server, jehož prostřednictvím jsou spravována všechna zařízení v síti NEO. Jeho úkolem je zabezpečit správu síťových prvků včetně datových koncentrátorů a přenos dat mezi datovými servery a koncovými prvky. Všechna data posbíraná v energetické síti prochází touto jednotkou, která dynamicky řídí jejich směrování k příslušným datovým serverům systému NEO.
  3. DATAGATE - vstupní brána do datových serverů NEO. Jejím hlavním úkolem je zaznamenat přijatá data, převést je podle modelu měřidla do jednotného formátu a udělat nad nimi základní kontrolní operace. Typickým příkladem je kontrola konzistence dat, poměru naměřené činné a jalové složky, kontrola překročení rezervované kapacity, výpadku napětí, přepětí, podpětí a podobně. V případě že se v síti odehrává nějaká nežádoucí událost, je WATCHDOG v DATAGATE první místo, kde je zachycena a předána příslušným pracovníkům distribuční firmy.
  4. Datový sklad - Pro extrémně náročnou úlohu kontinuálního záznamu velkého množství strukturovaných naměřených dat NEO používá databázovou a integrační platformu ENSEMBLE firmy InterSystems Corporation. Data jsou ukládána do komplikovaných datových struktur podporujících objektovou reprezentaci. Systém díky svým unikátním vlastnostem umožňuje udržovat kompletní historii čtvrthodinových profilů bez ztráty výkonu a dostupnosti v jakémkoliv objemu databáze.
  5. Urgentní zprávy - Pro rychlé předání informace o problému v energetické síti směrem k odpovědným pracovníkům používá NEO speciálního nástroje pro eskalační řízení za pomoci mobilních telefonů všech běžně používaných platforem.
  6. Automatické procesy - Vedle robustního databázového stroje je důležitou součástí NEO i velmi výkonný nástroj pro automatické řízení procesů. Dělá z NEO téměř živou bytost, která - pokud má k dispozici vše potřebné - dokáže odbavit všechny standardní procesy používané v distribuci energií bezobslužně. Kromě hlídání limitních hodnot a konzistence dat dokáže automaticky vypočítávat podklady pro fakturaci jakmile jsou k dispozici naměřená data a parametry smlouvy, automaticky odbavit povinné zprávy na Operátora trhu, vytvářet reporty, upozorňovat na problémy a vůbec zařídit většinu rutinních činností ve kterých může člověk chybovat.
  7. Fakturace - Součástí NEO je i vytváření fakturačních podkladů. Umožňuje to modul pro správu zákazníků, smluvních vztahů (jak pro velkoodběr, tak i pro maloodběr), ceníků a cenových rozhodnutí, kompletní správu infrastruktury, dokumentace a dalších. Výstupem modulu fakturace je vedle automatického předání faktury přímo zákazníkovi i export dat pro navazující účetní systémy. Neo dokáže připravit faktury za distribuci i za silovou energii.
  8. Integrační platforma - Pro komunikaci s okolním prostředím využívá NEO integrační vlastnosti platformy ENSEMBLE, která poskytuje podporu pro synchronizaci dat všemi standardně dostupnými prostředky od ODBC, přes Webové služby až po dnes již okrajově používané předávání dat prostřednictvím souborového systému, FTP, nebo modernějšího SCP.

 

NAŠE ŘEŠENÍ PRACUJE ZA VÁS
Funkční bloky

Sběr dat

datové koncentrátory, modemy, měřidla a přenosová zařízení, senzorika

DATAGATE

brána pro komunikaci s koncovými zařízeními

WATCHDOG

modul pro real time kontrolu konzistence dat a nežádoucích stavů

Datový sklad

místo pro rychlé a spolehlivé uložení obrovského množství dat s následnou vysokou dostupností založený na databázové platformě nové generace. Výstupy jsou neustále k dispozici prostřednictvím objektového přístupu, vysoce výkonného jazyka SQL a rychlého přístupu k vícerozměrným datům.

Mozek systému

vysoce výkonný a škálovatelný nástroj pro automatické řízení komplikovaných procesů zpracování dat, hlídání nežádoucích stavů, automatizované vytváření fakturačních podkladů, komunikace, řízení sítě

Nástroje integrační platformy

propojení s okolním světem
sběr dat a komunikace se systémy třetích stran, ekonomické a účetní, reporting

Urgentní zprávy

nástroj pro automatizovanou komunikaci s odpovědnými pracovníky, nastavitelný podle specializovaných eskalačních scénářů

Evidenční moduly

správa infrastruktury – od předávacího místa, přes transformátory až po odběrná místa.
cenová rozhodnutí
správa měřidel
evidence zákazníků
evidence smluv
správa faktur
číselníky
správa externí komunikace
OTE
modul fakturace

DATAGATE

a gateway for communication with end points

NAŠE ŘEŠENÍ PRACUJE ZA VÁS
Kontakt

AlbisTech s.r.o.

Michelská 29/6
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 606 471 589
info@albistech.com

 

 

 

 

Napište nám

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Ověřovací kód
captcha

  • English
Scroll Up